PRACOWNICY PLACÓWEK KULTURALNO-OŚWIATOWYCH - ABSOLWENCI SP nr 5

Grażyna Chmielecka - kierownik Filii nr 2 Bilioteki dla Dzieci i Młodzieży
Marietta Kaźmierczak - kierownik Filii nr 1 Bilioteki dla Dorosłych
Tomasz Klauze - dyrektor Miejskiego Domu Kultury
Justyna Przybyszewska - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
Agnieszka Retkowska - pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
Mariola Skowrońska - Tylke - pracownik Miejskiego Domu Kultury