TERMIN REKRUTACJI

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (obwód szkoły)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (spoza obwodu)

KRYTERIA REKRUTACJI

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OZORKÓW

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA OZORKÓW
ZAŁĄCZNIK