PRACOWNICY INNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI, PRZYJACIELE SZKOŁY - ABSOLWENCI SP NR 5

Ewa Bagińska - dyrektor PM nr 5
Monika Bogusławska - wicedyrektor Gimnazjum nr 1 w Ozorkowie
Zenona Chmielecka - emerytowany nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Katarzyna Czajkowska - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Grażyna Dębska - nauczyciel PM nr 4
Agnieszka Dobrosielska - nauczyciel PM nr 1
Marta Dobrowolska - nauczyciel SP nr 2 oraz były nauczyciel SP 5 w Ozorkowie
Małgorzata Dośpiał - emerytowany pracownik - dyrektor PM nr 5
Jarosław Fajfer - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Sławomir Gradowski - przewodniczący Rady Rodziców
Małgorzata Grzelak - nauczyciel PM nr 1
Halina Grzesik - emerytowany dyrektor SP nr 1 w Ozorkowie
Paulina Hefczyńska - nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Iwona Janiszewska - nauczyciel SP nr 2 oraz były nauczyciel SP 5 w Ozorkowie
Małgorzata Jędrzejczak-Prorok - nauczyciel PM nr 4
Bozena Jurek - emerytowany nauczyciel PM nr 3
Jolanta Kałużna - nauczyciel PM nr 3
Małgorzata Kowalska - nauczyciel PM nr 1
Jarosława Kwaśniak - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ozorkowie
Dorota Kwiatkowska - nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie
Jolanta Mucha - dyrektor PM nr 1
Ewelina Miksa - Kondaszewska - nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie
Jolanta Najmrodzka - nauczyciel PM nr 5
Ewa Nitecka - Zientarska - nauczyciel I LO w Ozorkowie
Stanisław Ochota - wieloletni prezes Zgiersko-Óęczyckiego WOPR-u i nauczyciel SP w Modlnej
Stefania Pawlak - emerytowany nauczyciel PM nr 5 w Ozorkowie (absolwentka pierwszego rocznika SP 5)
Grażyna Pierzgalska - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Agnieszka Piesik - Żółtowska - nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie
Eugenia Rosiak - wieloletni nauczyciel i dyrektor I LO w Ozorkowie
Anna Sitarz - nauczyciel SP w Solcy Wielkiej oraz były nauczyciel SP 5 w Ozorkowie
Katarzyna Świątczak - nauczyciel PM nr 1
Aneta Tomczak - nauczyciel SP nr 4 w Ozorkowie
Marcin Ustimow - rehabilitant ruchowy w PM nr 2
Aneta Wajer - nauczyciel I LO w Ozorkowie
Ewa Wankiewicz - nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie
Jolanta Wilkowska - nauczyciel SP nr 1 w Ozorkowie
Mariola Wodzińska - nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie
Jolanta Wojtczak - nauczyciel SP nr 2 oraz były nauczyciel SP 5 w Ozorkowie
Monika Wolska - nauczyciel SP nr 2 w Ozorkowie
Dorota Wymysłowska - nauczyciel PM nr 5
Violetta Zakrzewska - nauczyciel SP nr 2 oraz były nauczyciel SP 5 w Ozorkowie