PRACOWNICY SP 5 - NASI ABSOLWENCI

Katarzyna Andrzejczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wojciech Biesiada - emerytowany nauczyciel w-f
Anna Charuba-Kurpińska - nauczyciel języka angielskiego
Mirosława Czerwińska - emerytowany nauczyciel języka niemieckiego
Aleksandra Fliszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Robert Górzyński - nauczyciel w-f
Iwona Kaczkowska - Czuba - nauczyciel języka polskiego
Marta Karlikowska - nauczyciel języka angielskiego
Beata Koszyka - emerytowany nauczyciel plastyki
Jolanta Kubiak - nauczyciel języka polskiego
Wioletta Jankowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda
Marek Małysa - pracownik administracyjny
Tomasz Mucha - nauczyciel w-f
Dorota Ostrowska - sekretarka szkolna
Emilia Polak - szkolny doradca zawodowy
Andrzej Stanisławski - nauczyciel techniki
Iwona Stopczyk - nauczyciel informatyki
Ewa Szymczak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Mariola Wojciechowska - nauczyciel matematyki