JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA UCZNIÓW Z OPINIAMI I ORZECZENIAMI
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA V KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ